شیخ بهایی

فراموشی درس بزرگان

 نامش به بلندای مناره جنبان است و از آن نیز عبور می‌کند. وسعت شخصیتش از وسعت گنبد زیبای مسجد امام اصفهان نیز می‌گذرد و یادش همواره با آبادانی‌های سده‌های اخیر ایران زمین عجین گشته است.