یوگا - ورزشی عضلانی ، تنفسی و تمرکزی!

شب قبل به توصیه یکی از آشنایان با او که تقریبا یکسالی است ورزش یوگا می کند تمرینات را انجام دادم با توجه به اینکه من با ورزشهای مختلفی آشنا هستم، این ورزش برایم جالب بود.

ورزشی که روی عضلاتی خاص تکیه می کند و با روشهای ویژه این عضلات که دور از دسترس است، مورد توجه قرار می دهد.

ورزشی که با الهام از طبیعت و مخلوقات خداوند و الگو گرفتن از آن حرکات جالبی دارد مانند استراحت تمساح و یا حرکت مار کبری که همه همزمان با تنفس صحیح دم و باز دم از بینی با بیرون دادن عضلات شکم در دم ( بر خلاف روش قبلی من که در دم ماهیچه های شکم را منقبض می کردم ) و تمرکز بر روی اندامهای بدن و حرکت در درون و .... سعی دارد ارتباطی قوی بین روح و جسم بر قرار کند.

البته ورزشی حساس است و اگر در کنار مربی کار آزموده نباشد می تواند به اندامهای بدن مانند زانو، کمر و یا گردن صدمات جدی وارد کند زیرا در برخی حرکات در ظاهر تصور می شود که با فشار به این اندامها در حال انجام است در حالیکه باید از ماهیچه های ران یا لگن استفاده  شود.

در نهایت ورزش جالبی  است اما بسیار علمی و با برنامه و در حضورمربی باید انجام شود .این ورزش  در محیطهای مخصوص توام با آرامش قابل اجرا است و در نهایت آرامش و تناسب اندام و توجه به خداوند متعال را  به ارمغان می اورد.