پیشنهادی برای شهرسازی نوین

بسمه تعالی                                                                                

موضوع : الگوی نوین شهرسازی با توجه به پدافند غیر عامل و کاهش مصرف انرژی با ساخت بنا در جبهه دوم

با توجه به طرحهای جدید شهرسازی و نیز توسعه ساخت و ساز در کشور پیشنهاد می شود در تفکیکها و طرحهای جدید از شیوه  ساخت منسجم و یا طرح ساخت در جبهه دوم، استفاده گردد. به این معنی که ساخت بنا در انتهای زمین انجام شود ( نه به صورت شمالی و جنوبی متعارف ) تا ضمن رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژی در سرما و گرما ؛ به رعایت بسیاری از قوانین و مقررات شهرسازی انجامیده و کمک شایانی به ایجاد شهر مطلوب بشود.

جمله دلایل این پیشنهاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.        استفاده بهینه از انرژی به دلیل بسته شدن سه جهت ساختمانها و باز ماندن  تنها یک جهت از آنها ( 36% اتلاف انرژی از جداره های خارجی ساختمان خارج می گردد[1] ).

2.        با عنایت به بحث پدافند غیر عامل ، هنگام حوادث غیر مترقبه به دلیل مسدود نشدن معابر با آوار ساختمانهای مجاور، امداد رسانی راحت تر و معبر گشایی سریعتر انجام می پذیرد.

3.        رعایت بهتر خط دید آسمان از منظر طراحی شهری به دلیل یکسانی معابر با فضاهای باز ( طبق طرح ضمیمه).

4.        صرفه جویی در هزینه ساخت بناها به دلیل نیاز به نما کاری فقط در یک سمت بنا( بر خلاف بناهای معروف به جنوبی که دو سوی خیابان و حیاط، نما کاری می شود).

5.        امکان توسعه بهتر و بهره مندی همسان از فضای سبز حیاطها با فضای سبز گذرگاهها ( طبق طرح ضمیمه).

6.         امکان توسعه آتی شوارع  به دلیل نیاز به تخریب کمتر و ذخیره سازی فضا در قالب فضاهای باز و حیاطهای واحد های مسکونی.

7.        امکان پیاده سازی طرح پرچین در شهرکها و مجتمع های مسکونی بسته و کنترل شده.

8.        نمود بهتر فضای پرو خالی شهری و منظر فضای سبز به دلیل همخوانی فضای سبز معابر با فضای سبز خصوصی منازل.

9.        ایجاد کریدور برای تهویه بهتر و تلطیف هوا در فضاهای شهری خصوصا با توجه به هوای گرم و خشک بسیاری از استانها .

10.    حل مشکل سایه اندازی و کاهش مشرفیت در آپارتمانها.

11.    استفاده مناسب از فضاهای نیمه خصوصی و  واحدهای همسایگی در جهت دست یابی به فضای یکدست به منظور امکان تقویت حس شادابی و سبزینگی پیوسته با حاشیه سبز خیابانها.

12.    ایجاد طراحی های مطلوب مبلمان شهری با همکاری ساکنین و بهره مندی  از فضاهای نیمه خصوصی و عمومی.

موانع احتمالی :

به نظر می رسد که تنها مانع در خصوص بناهای جنوبی باشد که سعی دارند از نور دو جهت ساختمان در معماری استفاده نمایند که این مهم نیز در صورت رعایت سطح اشغال و نیز توجه به اقلیم ایران ، خصوصا مرکز آن که روزهای آفتابی آن بسیار است و نیز صرفه جویی که در مصرف انرژی در پی خواهد داشت قابل اغماض و توجیه است.

نحوه اجراء:

پیشنهاد می شود این ایده ضمن بررسی کارشناسانه به صورت مرحله ای از طرحهای جدید مانند شهرکهای جدید و تفکیکهای قطعات بزرگ آغاز و سپس در خیابانهای اصلی و شریانی اعمال گردد و به مرور در درون کلیه بافتها اجرایی شود.