سفر به لهستان , آیا آسمان همه جا یک رنگه !

تاکید بر سفر در دین اسلام بی حکمت نیست !

درسته که همه جا آسمون یک رنگه اما زمین و هوایش و مردمش خیلی فرق می کند مثلا می توان تکه ای از بهشت و روی زمین دید اما با گشت و گذار .

سفر برای ادامه یا بهتر است بگویم تکمیل تحصیل به یکی از نقاط نا آشنا لهستان به نام  ژاشوف باعث شد که یک تکه از این قطعات بهشتی را ببینیم .

جای همه خواندگان خالی محیطی آرام و سر سبز با جنگلهایی در دشت مردمی شاد خانه هایی شادتر و رنگارنگ که هر کدام با گلهای زیبا به مانند اینکه با هم مسابقه تزیینات دارند زیبا سازی شده اند و تمیز و ساکت به راحتی صدای بال زدن پروانه ها را می توان شنید اینجا آفتاب برای لذت بردن از این طبیعت بکر ( نگه داشته شده ) زودتر طلوع می کند ساعت ۴ صبح می توان بیرون زد و لذت برد .