رایانه

كتاب انقلاب انفورماتيك ـ زمستان 1382 ( چاپ دوم )

كتاب كاربرد رايانه در علوم انساني ـ پائيز 1377

جزوه اکسل مقدماتی و پیشرفته - 1394

دوره آشنايي با صفحه گسترده كواتروپرو ـ مجله تخصصي كامپيوتر ـ تراشه

مقاله برنامه هاي مخرب و يا ويروسهاي رايانه اي ـ مجله تراشه ـ شماره 6 و 7

مقاله شبكه ارتباطات جهاني ـ اينترنت ـ به سفارش مجله تراشه

مقاله لوح فشرده CD و چند رسانه اي ها (MULTI MEDIA) ـ به سفارش مجله تراشه

مقاله هوش مصنوعي نسل ششم رايانه ها پديده قرن حاضر ـ مجله تراشه ـ شماره 14

تهيه لوح های  فشرده CD آموزش مباني رايانه ، سیستم عامل و اينترنت