شهرسازی

كتاب راهيابي به شهرسازي ـ آماده چاپ

كتاب فرهنگ اختصاصي انگليسي به فارسي برنامه ريزي ـ در حال تأليف

ترجمه مقاله رشد و افول شهر ها – بازسازی مسائل اقتصاد شهری PROBLEMS AFFECTING CITY ECONOMIES

ترجمه مقاله شهرسازی دیجیتالی – خدمات و پژوهش  Research & Services ( مجله پنجره - 1391)

ترجمه مقاله بازگشت دوباره به شهرهای کوچک آمریکا The Second Coming of the American Small Town

مقاله پيرامون آلودگي هوا ـ دود مه و وارونگي ـ هفته نامه فرهنگ آفرينش 1377

مقاله ساخت مسكن حركتي گام به گام ( چاپ شده در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی - 1387)

رساله بررسي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ در شهرهاي‌ جديد ( رساله کارشناسی ارشد)

طرح کاهش پیامدهای ناشی از بلایای طبیعی ( شهر قم ) – 1385- ارائه شده به معاونت عمرانی استانداری قم و واحد حوادث غیر مترقبه .

 طرح ساخت منسجم در جبهه دوم به منظور کاهش مصرف انرژی و پدافند غیر عامل در حوادث – نشریه پنجره – سازمان نظام مهندسی استان قم – شهریور 1389 و ارائه شده به استانداری قم و کمیسیون ماده 5 و کارگروه کمیسیون ماده 5

پیشنهاد برای طرح 578 هکتاری مسکن مهر استان قم در شهرک پردیسان -  نشریه پنجره – سازمان نظام مهندسی استان قم