ویرایشگر

برنامه ویرایشکر Word در بین ایرانیها بعد از توسعه نیافتن برنامه زرنگار بسیار کاربرد پیدا کرده است خصوصا با ایجاد قلمهای متفاوت و نیز پیوندی که با سایر برنامه های اداری دارد .

در این بخش سعی می گردد مطالب کاربردی و مخصوص که کاربران به آن نیاز دارند همراه با آموزش تصویری ارائه گردد.

1- فهرست نویسی

یکی از کارهایی که در تدوین پایان نامه و یا ویرایش یک متن مانند گزارش و یا کتاب لازم است تهیه فهرست هوشمند است تا با تغییر صفحه مطالب نیازی به تغییر فهرست به صورت دستی نباشد. (دریافت فایل آموزشی به همراه تصاویر)

2- شمارنده

از شمارنده استفاده های بسیاری مانند شماره ردیف و یا شماره صفحه می شود که کار با آن نیز ساده است اما گاهی نیاز به کارهای ویژه با این شمارنده ها داریم که در فایل مربوطه این مطالب ذکر گردیده است (دریافت فایل آموزشی به همراه تصاویر).

3- ابر پیوند

شاید با مفهوم پیوند یا Hyperlink آشنا باشید اما در این بخش ما به شما آموزش ویژه ای برای این امکان در ویرایشگر می دهیم مانند پیوند به  شماره ماده در قراردادها، تا هر گاه ردیف و شماره یک بند تغییر کرد در جاهایی که از این اشاره استفاده شده است نیز تغییرات اعمال شود ( دریافت فایل آموزشی به همراه تصویر - ابر پیوند).