شهر بدون شهرساز هزینه دارد

(به مناسبت 5 اسفند روز مهندس)

در طی 50 سال اخیر در ایران مباحث شهر و شهرسازی خصوصا شهرسازی ایرانی و اسلامی با توجه به تحولات تکنولوژی اهمیت ویژه ای در اذهان عمومی پیدا کرده است هر چند که به دلیل تاثیر پذیری مدیریت کلان شهری و مباحث گاهاً سیاسی دراین مهم این توجه موج گونه و گاهاً گذرا شده است اما از آنجاییکه رعایت اصول شهرسازی در این زمان اثراتش را 50 سال آینده خواهد داشت و قابل درک و لمس در سالهای آتی است باید از هم اکنون به بهره مندی از نظرات متخصصین و مهندسین شهرساز بومی پرداخته شود.

شهرسازی ایرانی و اسلامی با توجه به اقلیم نیازمند یک حرکت فرهنگی و مردمی، با عزم سیاسی و مدیریتی است. هر چند که این مهم نیاز به قوانین و مقرارت شهری نیز دارد که به نظر میرسد در این مورد مشکلی نیست بلکه اجرا و نهادینه کردن آن قوانین باید توسط متخصصین و مهندسین شهرساز با فرهنگ سازی از درون مردم یک شهر برخیزد.

به لطف خداوند و در طی سالیان بعد از انقلاب تعداد مهندسان شهرساز به میزان قابل توجهی رسیده است و اکنون زمانی است که اگر عزم خود را جزم کنیم، می توانیم سالهای آتی را با سبک زندگی ایرانی و اسلامی در شهرهایی زیبا همراه با ایمنی و آرامش سپری کنیم.

حضور بیش از 50 مهندس شهرساز بومی در سازمان نظام مهندسی استان قم و استفاده از نظرات تخصصی این فرهیختگان و توجه به دغدغه های آنها ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و بیت المال و بدون آزمون و خطا (مانند مونوریل) می تواند تصمیم سازان استان را به سوی المانها و طرحهای سودآور از نظر اجتماعی و اقتصادی شهری سوق داده و به بهره مندی حداکثر مردم شریف قم رهنمون سازد و قم را به نگین شهرسازی ایران تبدیل نماید. ان شاءالله

امیر خسرو خودکار

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

اول اسفند 1397

منتشر شده در روزنامه صبح ایران ایمان- 5 اسفند 1397 شماره -4756