اجرایی و مدیریتی

سوابق کاری و اجرایی :

 1. بازرس و مشاور شرکت ساختمانی و عمرانی سرابند (سهامی خاص).
 2. کارشناس ارشد طرح سنجش یک ( تعیین مرغوبیت واحد های آپارتمانی).
 3. موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران کاسوا ( سهامی عام )
 4. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان نظام مهندسی
 5. مشاور شهرسازی و عضو شورای معماری و شهرسازی استان قم 
 6. مشاور شرکتهای تعاونی اتحادیه مسکن مهر 
 7. عضو کارگروه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری در زمینه طرح تفصیلی استان قم
 8. عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان قم
 9. مدرس و مدیر آموزشگاه کامپیوتری امین رایانه
 10. مدیر اجرایی موسسه آموزشی و فرهنگی خاتم الانبیاء(ص)
 11. مدیر عامل شرکت و فروشگاه کامپیوتری کامپ یونی
 12. عضو هیئت مدیره شرکت آموزش مکاتبه ای زبان عاملین
 13. مسئول بخش طرحها و تحقیقات اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
 14. طراحی و راه اندازی سایتهای شرکت توسعه و عمران کاسوا (سهامی عام ) - مکتب زهرا (س)