سفرهای خارجی

سفرهای علمی و پژوهشی خارج از کشور:

1.       ترکیه ( استانبول – آنکارا – قونیه- ازمیر ) 1989و  2006 و 2008  و 2009

2.       بلغارستان 1989(1368)

3.       عربستان (مکه و مدینه)  1373 و 1381 و 1386 و1388 ( 1994و2002و2007و2009)

4.       سوریه ( دمشق ) 1381 (2002)

5.       لبنان  (بیروت) 1381 (2002) 

6.       عراق ( کربلا – نجف – کاظمین – سامرا- بغداد) 1379 و 1383 (2000و2004) 

7.       لهستان ( ورشو – ژاشوف – کراکو ) 2005 و 2006 

8.       یونان ( آتن – تسالونیکی ) 2008 

9.       اتریش ( وین ) 2008 

10.   ایتالیا ( رم – واتیکان - ونیز – پمپی - پیزا– باری ) 2008 

11.   فرانسه ( پاریس – نیس – مونته کارلو ) 2008  

12.   دوبی ( شارجه – دوبی ) 2008 

13.  آذر بایجان (  نخجوان 1387) 2008

14 . عراق ( سفر سوم اربعین 1394)