دو سه روزی غافل از احوال خویش تنم

فریادی بلند به بلندای کهکشانها بر گرفته از تاریخ گذشته چرا در خواب مانده ایم تهاجم علمی را متوجه نیستیم . امروز که بعد از 10 روز کار با طراحی صفحات وب و برنامه Frontpage و در لحظات پایانی کار متوجه شدم که چگونه ما را به یک وابستگی دائمی در زمینه رایانه کشانده اند دادی از انتهای وجودم برخواست که چرا ما به فکر نیستیم و چرا در صنعت قدتمند رایانه آینده جایگاهی نداریم . تولید نرم افزار های کاربردی برای کشور قدرتمند و پرتوانی مثل ما کار چندان مشکلی نیست و الان که این نرم افزار ها چندان پیشرفته نشده اند هنوز فرصت باقی است و باید به خود آییم و یک بازار کلان و اشتغال خوب برای جوانان فراهم کنیم و با هزینه ناچیز و سرمایه یک رایانه و چند کتاب به تولید علم و نرم افزاهای کاربردی بپردازیم اما نمی دانم چرا کسی به این فریاد توجهی نمی کند و حاضر نیستیم خواب خوش خود را به کناری نهیم و به واقعیتها بپردازیم که فردا دیر است

و خیلی دیر است !!!!!!

هفتم فروردین 1384