مقالات

   

 1. جزوه درسی آموزش اکسل برای مدیریت و حقوق - 1392
 2.    دوره آشنايي با صفحه گسترده كواتروپرو ـ مجله تخصصي كامپيوتر ـ تراشه
 3.     مقاله پيرامون آلودگي هوا ـ دود مه و وارونگي ـ هفته نامه فرهنگ آفرينش 1377
 4.     مقاله برنامه هاي مخرب و يا ويروسهاي رايانه اي ـ مجله تراشه ـ شماره 6 و 7
 5.    مقاله شبكه ارتباطات جهاني ـ اينترنت ـ به سفارش مجله تراشه
 6.     مقاله لوح فشرده CD و چند رسانه اي ها (MULTI MEDIA) ـ به سفارش مجله تراشه
 7.       مقاله ساخت مسكن حركتي گام به گام
 8.       رساله بررسي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ در شهرهاي‌ جديد ( رساله کارشناسی ارشد).
 9.      مقاله درغگويي عامل مخرب روابط اجتماعي ـ ارائه شده در مجمع زنان شهرستان لار
 10.       مقاله نقش جوانان در حركت اجتماعي ـ ارائه شده در مكتب الزهرا(س) شهرستان لار
 11.      مقاله هوش مصنوعي نسل ششم رايانه ها پديده قرن حاضر ـ مجله تراشه ـ شماره 14
 12.     مقاله وجدان كاري و نظم اجتماعي حركتي نوين در نيروهاي مسلح

فایل مشخصات