تدریس

سوابق تدريس در مقاطع كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد (1392[1]-1375)

 

رديف

عنوان درس

مباحث

تاريخ

تعداد ساعت

1

آشنايي با رايانه

سيستم عامل DOS مقدماتي و پيشرفته

 80 ـ 1379

157

2

كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي

سيستم عامل و كواتروپرو

79 ـ 1375

702

3

مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت

سيستم عاملDOS كواتروپرو Windows

92 ـ 1381

1536

4

كاربرد رايانه در مديريت و حقوق

با كمك مهارتهاي هفگانه ICDL

  90 - 1381

1914

5

ويندوز XP

 سيستم عامل ويندوز

81 - 1380

932

6

Word ,Excel,Access XP  

كاربرد در مسائل مالي و آماري و بانکهاي اطلاعاتي و ويرايشگرها

 84 - 1381

352

7

ICDL

(IT,Windows,Access,word,Excel,internet)

 

87- 1381

2761

8

مديريت شهري

شهر سازي

1383

4

9

نقش ITدر مدیریت شهری

مفاهیم وACCESS 

1383

6

10

دوره اکسل پیشرفته

 پيشرفته

 1392

30

جمع کل

164 دوره

مباني ـ پيشرفته

 1392 ـ 1375

8394

 


[1]  اردیبهشت  1392