سفری 32 روزه به 5 کشور دنیا

روز اول که فکرش را می کردم که باید یک سفر بیش از یکماه آنهم به صورت زمینی داشته باشم یاد سفرها و اردوهای دانشجویی زمان تحصیل می افتادم که با سختی های بسیار اما با دستاوردهای علمی روبرو خواهم شد .

امروز که از سفر برگشته ام می بینم سختی در کار نبود در اتوبوسی که ۲۴ نفر قشر نخبه و تحصیلکرده در رشته های عمران ، مهندسی ،معماری ، حقوق و هنر بدون هماهنگی قبلی حضور داشته باشند و دیدار از کشورهای ترکیه با استانبول پویا ، یونان با آکروپلیسش ، اتریش با وین و ایتالیا با ونیز زیبا و در نهایت فرانسه با پاریس عروس شهرها خود تمام سختی سفر را به مانند یک کشتی برروی دریایی آرام برای ما روان و راحت کرد.

حیات و پویایی در استانبول ، تاریخ کهن در یونان و نقشه شهری باستانی پمپی ، شهرسازی نوین وین ، ونیز زیبا و معماری پاریس نیاز به صدها صفحه نوشتار در کنار یکهزار عکسی دارد که گرفته ام .