مشکل در مهارت تایپ

یکی از دلایلی که ما کمتر حاضریم از رایانه و تبادلات الکترونیک استفاده کنیم عدم مهارت در تایپ رایانه ای است .

این مهم از دانشجویان تا مدیران واساتید ما را دچار مشکل کرده است . در حالی که فراگیری آن فقط نیاز به یک تمرین ۲ ساعته برای شروع و صحیح قرار دادن دستان و تایپ کلمات ردیف وسط از سمت راست با

 انگشت کوچک و سپس سمت چپ دارد یعنی کمنتاشسیبل  و سپس تمرین روزانه حدود

نیم ساعت در عرض یک هفته الگوهای کلان را یاد خواهیم گرفت و استفاده از صفحه کلید برای ما لذت بخش خواهد بود نه عذاب آور .

در صورت کمک بیشتر با اینجانب تماس بگیرید