استفاده از نور در شهر و شهرسازی

استفاده از نور در شهرسازی از جنبه مبلمان شهری ، زیبا سازی و جهت یابی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .

بر این اساس شناخت انواع نورها ( طبیعی و مصنوعی) و طیف های رنگ و اثرات هر کدام به استفاده بهتر از آنها کمک خواهد نمود.

در استفاده از نورهای مصنوعی غیر از بحث هزینه و استهلاک و کاربرد هر یک از آنها باید به ابعاد دیگری از جمله مسائل زیست محیطی آنها نیز توجه نمود.

به عنوان مثال لامپهایی که به عنوان لامپهای کم مصرف امروزه در بازار توزیع می گردد در صورت تولید غیر استاندارد باعث عبور اشعه ماوراء بنفش از داخل لامپ به بیرون می شود ( این نور نامرئی بوده و به دلیل پوشش نا مناسب پودر جدار داخلی لامپ و وجود منفذ در میان آن می باشد) که برای انسان مضر است و یا با شکستن این لامپها مقدار زیادی جیوه در فضا به صورت گاز آزاد می شود که باید بلافاصله جریان هوا را در محل افزایش داد و از محیط خارج شد و یا خردهای شیشه لامپ و پودر موجود در آن را نباید با جارو برقی جمع کرد زیرا ذرات جیوه و پودر از قسمت  خروجی هوای جاروبرقی خارج شده و در محیط پخش می گردد .

نور آبي موجود در طيف نور خورشيد، موقع ظهر به اوج خود مي‌رسد و این به معنی هوشیاری کامل بدن است برای فعالیت.