به بهانه زلزله آذر ماه کرمانشاه

کارشناس علوم اجتماعی؛
با توجه به نزدیکی مباحث اجتماعی و سیاسی و نیز تلاش گاها دولت مردان مبنی بر انگ سیاسی به منتقدان اجتماعی؛ تفاوت مباحث اجتماعی و سیاسی بین جامعه شناسان و اهل فن مشخص است.
در حکومت دموکراتیک و مردم سالار برقراری و حفظ ارتباط به لایه های مختلف جامعه برای بقاء و حفظ و رشد نظام ضروری است.
این ارتباط می تواند در قالب تشکیلات مشورتی از پایین ترین سطح جوامع محلی تا شوراهای عالی مشورتی استمرار داشته باشد.
در حکومت های دمکراتیک سعی بر این است که این ارتباط را همیشه حفظ و دائماً به نمایش بگذارند مانند حضور مسئولین و دولت مردان در همایش ها و جشن و شادی و نیز مصیبت مردم.
با توجه به فرهنگ غنی ایرانی و آموزه های اسلامی همدردی با غم زدگان و مصیبت دیدگان بیشترین تاثیر را در کاهش درد و رنج آنها به همراه خواهد داشت و این بهترین ابزار برای ایجاد ارتباط و همبستگی بین حکومت و مردم است.
از آنجاییکه در مصیبت های بزرگ امکان حضور تک تک مردم نمی باشد لذا این وظیفه گروه ها، اصناف مسئولین و دولت مردان است که به نمایندگی از آحاد مردم به این مهم و به نحو مطلوب بپردازند.
بنابراین حضور صادقانه و بی ریای هر یک از مسئولین تاثیر بسزا و بلند مدتی در اذهان مردم خواهد داشت و قطعا آنها نیز سپاسگذار خواهند بود و تحمل کمی ها و کاستی های اجرایی آنها را نخواهد رنجاند.
امیر خسرو خودکار
کارشناس علوم اجتماعی
☘️ بسوی ایران سرافراز
☘️ @irane_sarafraz