آزمون کارشناس دادگستری - برنامه ریزی شهری

روز گذشته بعد از سالها مجددا آزمون کارشناسی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری ( شهرسازی ) آنهم با برگزاری سازمان سنجش کشور برگزار شد .

در آزمون های قبلی امتحان به صورت کتاب باز برگزار می شده است اما زمان دریافت کارت از اینترنت متوجه شدیم ، امسال به صورت کتاب بسته و به جای 25 سوال 60 سوال در 100 دقیقه باید پاسخ داده شود.

چون از قبل مطالبی برای استفاده در این آزمون جمع آوری کرده بودم و تا حدودی برای من مفید بود مناسب دانستم برای استفاده سایر علاقمندان در سایت قرار گیرد تحت عنوان گلچین قوانین شهرسازی برای آزمون کارشناسی دادگستری 95" .

1- نسخه چاپی

2- نسخه مخصوص مطالعه به صورت دیجیتال