دلنوشته یک نوجوان منتظر

   بسم رب المهدی
ای که در گوشه و کنار جهان ، لبیک نام تو را می گویند  تا تمام کنی تمام بی عدالتی ها و ظلم ها را .
ای کسی که گوش دل آواز اللهم عجل لولیک الفرج جمعه عاشقان در جمکران را می شنود .
ای کسی که منور کننده جهان تاریک و سیاه ظلمات و روشنایی و روشنی بخش انحرافات در دین هستی .
ای کسی که نامت بار ها و بارها در تورات و انجیل آمده است .
ای کسی که نور چشم جدت حضرت مصطفی و نازنین مادرت زهرایی . بیا و قبر مادرت را نمایان کن و ما را از این گمراهی تفکر و تعقل و تامل برهان تا ما نیز در جرگه برترین مردم در سریر جنت به عبادت بپردازیم .
بیا و نیاز تشنگی بی پایان به علوم حقیقی را برای ما با آب زلال معرفت حقیقی تسلی بخش تا ما نیز با درک و فهم و اندیشه راستین در رکاب تو سفر کوتاه زندگی را به پایان برسانیم .
بیا ای که به فرموده برترین انسان ها در زمان اختلاف و تزلزل ظهور خواهی کرد ، با این عقل و درک انسانی و شعور ناقصمان، ما اکنون دچار اختلاف عقاید و سبک بودن در دین و نقصان هستیم .
بیا که مانند پدرت برای ما مصباح الهدی ای و ما را سوار سفینه النجاه خود کن و از این سیلاب مرگ ابدی و جهل و خرافات دنیایی نجات بده .
بیا که از غیبتت اشکها سیل شده ، دل ها سوخته و زبان ها از اختیار در آمده و دائم می گویند : اللهم عجل لولیک الفرج
بیا و تمام کن نیازها را ، بیا و تمام کن گناهان را ، بیا و تمام کن گرفتاری ها را ، بیا و تمام کن ...
بیا و این دل های در قفس تنهایی مانده را با شعار عدالت علی بگشا .
بیا ، بیا و عطر عدالت را با گل نرگس به مظلومان هدیه کن .
                                                                                  اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر
                                                                                                    محمدامین خودکار
                                                                                                     کلاس نهم - قم