خانه سبز

خانه سبز

امروز ( 27 آبان 1394) از ویژه نامه  همشهری با من تماس گرفتند تا در خصوص خانه سبز مصاحبه داشته باشم:

 در خصوص خانه سبز گفتم که من به صورت یک مجموعه کامل که اجرا شده باشد ندیدم اما به صورت گسسته مواردی که به شکلی گیری یک خانه سبز می انجامد مانند سیستم هوشمند کاهش مصرف انرژی و یا استفاده از سلولهای خورشیدی را دیده ام و خودم هم در پروژه ام در نظر دارم که به صورت محدود از این سیستم استفاده کنم. مانند استفاده از سلولهای خورشیدی برای تامین دائمی روشنایی سرویس پله و یا بهره مندی از آب باران بدین صورت که آب باران قبل داخل شدن به چاه در منبعی ذخیره شود و سر ریز آن به چاه برود تا برای مواردی مانند شستن ماشین و یا پارکینگ مورد استفاده قرار گیرید.

در خصوص خانه سبز به مفهوم عام آن مشکل اصلی عدم توجه به آن، عدم وجود یک متولی برای این امر است. لذا زمانی که با بحران برق یا کم آبی یا انرژی مواجهه می شویم کلی طرح و امتیاز توسط سازمانهای مطبوعه داده می شود اما بعد از مدتی که تب آن فروکش می کند تمام آن امتیازها به فراموشی سپرده می شود. بنابر این پیشنهاد می شود برای توجه مستمر به این موضوع یک نهاد یا سازمان خاص برای تحقیق و توسعه خانه سبز در کشور تعیین شود.

البته شاید بهترین متولی برای این امر سازمان محیط زیست باشد. لذا بعد از تحقیق و بررسی دقیق در این خصوص، مطلوب است به عنوان پایلوت و تجربه دیداری و عملی برای مردم و متخصصین، ساختمان سازمانهای محیط زیست سراسر کشور را به صورت خانه های سبز طراحی و مورد استفاده قرار دهیم، تا بعد از تست کامل و رفع نواقص و استفاده آموزشی از آن برای مردم و مهندسان، طرح اصلاح شده به بخش خصوصی واگذار شود تا ضمن اقتصادی کردن طرح با تبلیغات و بازاریابی مناسب استفاده از خانه های سبز را در کشور فرهنگ سازی کرده و توسعه دهد. ..... ( انشاالله بعد از چاپ کامل مصاحبه، آنرا در سایت قرار خواهم داد).