ابعاد اقتصادی طرح منو ریل قم :

از آنجاییکه اطلاعات دقیق هزینه و فایده این طرح با تلاش بسیار بدست نیامده است لذا با مراجعه به اخبار منتشره در رسانه ها معلوم می گردد که برای این طرح هزینه اولیه 180میلیارد تومان اعتبار ملی و 40 میلیون دلار برای خرید ناوگان و تجهیزات این طرح توسط دولت از صندوق توسعه ملی کمک شده است؛(با نگاه به سایت  مرجع منو ریل اعداد دیگری بدست می آید) و همچنین زمان آغاز این طرح نیز سال 1389 عنوان شده است ( لینک خبر )  هر چند که کلنگ آن در مرداد سال 1388 به زمین خورده است .

با فرض اینکه این طرح در پایان سال 1395 به بهره برداری نهایی می رسد و بدون توجه به هزینه های راه اندازی و نگهداری و پرسنل و سایر هزینه هایی که نیاز است تا این طرح کامل شود، محاسبه زیر انجام شده است :

 

 % 20 نرخ متوسط سود بانکی( به ازاء هر سال)  * 3 سال متوسط زمان سرمایه گذاری

518 میلیارد تومان  = 3^ (1.2) * (180 میلیارد + 40میلیون دلار *30000ریال ) میزان سرمایه گذاری

حال اگر عمر مطلوب این طرح را برای برگشت سرمایه ( با فرض سرمایه گذاری خصوصی) 10 سال در نظر بگریم بنابر این باید حد اقل این طرح مبلغ 1290 میلیارد تومان را برگشت دهد.

اگر هزینه متوسط هر بلیط را 7 هزار تومان (به گفته یکی از خبر نگاران) فرض کنیم ( در حالیکه در حال حاضر اگر ماشین دربست از مبداء به مقصد برای 4 نفر گرفته شود حداکثر هزینه ای معادل 5 هزار تومان یعنی نفری 1250 تومان دارد) و با در نظر گرفتن فعالیت در تمام روزهای سال، این سیستم باید هر روز 100000 نفر را جابجا نماید.

حال با فرض امکان این تعداد جابجایی توسط سیستم منو ریل (البته عنوان شده ساعتی 19 هزار نفر توان جابجایی دارد که با سایت مرجع منو ریل همخوانی ندارد) آیا این تعداد مسافر در تمام روزها و ساعات در مبداء و مقصد وجود دارد ؟

در خبری دیگر آمده است که : مونوریل قم دارای 4 واگن و ظرفیت 800 نفر بوده و مدت ‌زمان توقف آن در هر ایستگاه 20 ثانیه پیش بینی شده است ( منبع خبر) بنابر این برای جابجایی 19 هزار نفر در ساعت باید این 4 واگن 24 بار در این مسیر نزدیک به 5 کیلومتری رفت و آمد کنند که فقط از این زمان 24 دقیقه صرف توقف در ایستگاهها خواهد بود.

البته مبلغ فوق بدون در نظر گرفتن :

  1. هزینه های پرسنلی و راه اندازی این سیستم نوین
  2. هزینه های تعمیر و نگهداری  
  3. حد اقل سود بانکی 20% نه سود بازار سرمایه
  4. توان خرید بلیط 7 هزار تومانی توسط همه اقشار
  5. حجم زیاد مسافران در تمام ساعات فعالیت
  6. و دیگر فروض خوشبینانه، مطرح شده، است.
  7. در سایت Monorails.org  (مرجع منو ریل) هزینه منوریل قم را کیلومتری 20 میلیون دلار تخمین زده است  یعنی معادل 3600 میلیارد ریال.