اثرات زیست محیطی منو ریل قم

یکی از فاکتورهایی که در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه بسیار قابل توجه می باشد، اثرات زیست محیطی هر پروژه است. به طور کلی اثرات این عامل را می توان از دیدگاه آلودگی صوتی، آلودگی هوا و آلودگی دیداری و اجتماعی، بررسی نمود.

میزان انتشار آلودگی هوای ناشی از سیستم های حمل و نقل ریلی نسبت به وسایل نقلیه شخصی واتوبوس و تاکسی به مراتب پایین تر است. میزان صدای تولید شده در قطار سبک شهری بین 80 تا 86 دسی بل می باشد و در مترو که در سطح زمین حرکت می کند 90 تا 97 دسی بل و در مونوریل 75 دسی بل می باشد. هر نوع سیستم حمل و نقل به نحوی تاثیر منفی بر مناظر شهری دارد، اما در طراحی مسیر مونوریل در شهرهای تایخی باید توجه ویژه ای به دید و منظر ابنیه های تاریخی داشت.

به عنوان مثال در شهر مقدس قم یکی از اشکالات اساسی وارده در این زمینه عبور مونوریل از مقابل گنبد حرم مطهر حضرت معصومه(س) و کاهش دید فضای قدسی است، این فضا نه تنها مهمترین شاخص شهر بلکه دریچه و بهانه ای برای عرض سلام و ارادت عاشقان آن حضرت و تسلای روحی و روانی آنان در ساعات مختلف شبانه روز است.

در مثال فوق اگر بحث عوامل فیزیکی و یا دسترسی را نیز مد نظر قرار دهیم مسئله بغرنج تر خواهد شد زیرا منو ریل قم در مسیر رودخانه داخلی شهر به دلیل مواجهه نشدن با مشکل تملک مسیر و ایستگاهها طراحی شده است ( البته قرار بود برای خط B  مترو نیز از همین بستر استفاده شود ) این مسیر، مسئله دسترسی ساکنین شرق این خطوط را بوجود آورده است که باید مسیر عرض رودخانه را از روی پل هوایی که برای این منظور پیش بینی شده است طی کنند تا به ایستگاه دسترسی داشته باشند. باید توجه نمود که این مهم خصوصا برای افراد مسن می تواند مشکل آفرین باشد ضمن اینکه به دلیل در دسترس بودن سایر وسایل نقلیه تمایل به استفاده از این وسیله برای ساکنین شهر شاید در ابتدا جذاب باشد اما قطعا بعد از تجربه اولیه کاهش خواهد یافت که می تواند بر روی هزینه و درآمد این پروژه تاثیر به سزایی بر جای بگذارد.

البته بحثهای اقتصادی و هزینه فایده این طرح بعد از دسترسی به اطلاعات کامل و پیش بینی ها قابل بررسی است و خود مبحث مفصلی را می طلبد اما در ادامه با توجه به اطلاعات خام موجود بحث مختصری از هزینه فایده در قالب اقتصاد شهری به عمل می آید.