کربلای معلی - درگاه ورودی به حرم حضرت ابوالفضل (ع) - عراق